Türkiye’nin ilk yerli otomobili ‘Devrim’, Yargıtay kararıyla Türk tarihi ve kültürü için önemli ve topluma mal olmuş bir değer olarak kabul edildi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, ‘Devrim’ adının,